ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

מה זה "ביטוח תאונות אישיות תלמידים" ?

כל תלמיד אמור להיות מבוטח על פי חוק בפוליסת תאונות אישיות, ולמעשה על פי החוק, החובה הביטוחית קיימת גם לילדי גן החל מגיל 3.

החובה לעריכת הביטוח מוטלת על הרשות המקומית בהתאם לחוק לימוד חובה.

מתי הביטוח חל ובאיזה מקום?

הביטוח חל 24 שעות ביממה – בכל עת.
הביטוח חל בכל מקום ולאו דווקא בזמן פעילות בית ספרית.
גם תאונות בבית מכוסות ובתנאי שבאותה תקופה הנפגע היה תלמיד.

מה הביטוח אינו מכסה?

הביטוח אינו מכסה תאונת דרכים, פעולות איבה או תאונות עבודה המכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

כמו כן הביטוח אינו מכסה כאב, סבל ועוגמת נפש או הפסדי שכר. מדובר בביטוח מצומצם יחסית אשר מעניק פיצוי תחום ומוגדר בהתאם לתנאי הפוליסה.

מה כלול בביטוח ומהם סכומי הביטוח ?

כ- 376,000 ₪ לנכות מלאה, וכאשר מדובר בנכות חלקית צמיתה הפיצוי יחושב באחוזים מתוך הסכום המלא.
במקרה של נכות קשה קיים "מענק חומרה" בשיעור של 50% נוספים – סה"כ 564,000 ₪.

במקרה מוות גובה הפיצוי הינו 141,000 ₪.

במקרה של נכות זמנית- פיצוי של 94 ₪ לכל יום היעדרות לפי המלצת רופא מומחה החל מהיום ה- 6 בו התלמיד נעדר מהלימודים ובתנאי שהנכות הזמנית תימשך לפחות 21 ימים רצופים ובלבד שהתקופה לא תעלה בחישוב מצטבר על שישה חודשים.

במקרה שהתלמיד היה מאושפז בבית חולים הוא יהא זכאי לתוספת של 50% מהסכום היומי לכל אשפוז.

מה לעשות במקרה של תאונה מסוג זה?
• לפנות לטיפול רפואי, הן לשם הטיפול עצמו והן לצורך תיעוד המקרה בכתובים.
• לקבל מבית הספר או מהרשות המקומית את הפוליסה הרלוונטית. אם הדבר קשה אזי עורך הדין יוכל לעשות זאת.
• לרשום פרטי עדים לתאונה
• לשמור קבלות על הוצאות (טיפולים, נסיעות וכו'). לאחר מכן ייתכן שניתן יהיה לדרוש פיצוי בגין הוצאות אלו.

מה גובה שכר הטרחה של עורך הדין?
על פי רוב שכר טרחה ייקבע לפי אחוזים מתוך הפיצוי הסופי בתיק (לא כולל ערעור ולא כולל הוצאות, אם ישנן).