ביטוח תאונות אישיות

מה זו פוליסת ביטוח תאונות אישיות ?
ביטוחי תאונות אישיות כוללים בדרך כלל כיסויים ביטוחיים שונים, אשר יכולים להוות משענת כלכלית במקרה של תאונה.

חשוב לשים לב שהגדרת "תאונה" אינה תמיד ברורה מספיק, אבל העיקרון הינו שהפוליסות הללו מכסות על פי רוב רק תאונות – להבדיל מ"מחלות" .

הפוליסות עשויות להעניק פיצוי כספי כגון:
– פיצוי כספי חד פעמי בגין נכות צמיתה, בהתאם לאחוזי הנכות הצמיתה עקב התאונה.
– פיצוי חד פעמי למוטבים במקרה של מוות.
– פיצוי שבועי בגין אבדן כושר עבודה, כל עוד נמשך אי הכושר (בדרך כלל עד לתקרה של שנה או שנתיים, תלוי בפוליסה).
– פיצוי חד פעמי במקרה של שברים
– פיצוי בגין ימי אשפוז בבית חולים
ועוד

מה זו "תאונה" ?

כאמור ישנה חשיבות להגדרת "תאונה" שכן רק תאונה כהגדרתה בפוליסה עשוייה לזכות בפיצוי.
הגדרה נפוצה של "תאונה" הינה, למשל: " אירוע פתאומי, מקרי ובלתי צפוי, שנגרם על ידי אמצעי פיזי, חיצוני וגלוי לעין, ואשר גרם במישרין וללא קשר לגורמים אחרים, לפגיעה פיזית בגוף המבוטח. פגיעה שלא תיחשב לתאונה על פי הפוליסה: פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות (מיקרוטראומה) או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונלית"
מההגדרה הנ"ל ניתן ללמוד שהחברה לא מוכנה לכסות, מלבד מחלה, גם מיקרוטראומה או טראומה נפשית שלא עקב פגיעה פיסית.
חשוב להיוועץ עם עורך דין על מנת להבין אילו מקרים מכוסים ואילו לא, ומתי מדובר בתחום "אפור" שניתן להתווכח האם הוא נכלל בגדר הכיסוי הביטוחי, אם לאו. עורך דין הבקיא בחוק ובפסיקה של בתי המשפט יוכל לייעץ האם מדובר במקרה שמצדיק פנייה לבית משפט.

מהי תקופת ההתיישנות בפוליסת תאונות אישיות ?
בעיקרון, תקופת ההתיישנות בפוליסות תאונות אישיות הינה 3 שנים. זאת להבדיל מדיני הנזיקין הכלליים שבהם תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים ממועד התאונה.
כלומר, במידה שלא מוסכם על גובה הפיצוי בטרם חלוף 3 שנים ממועד התאונה, התביעה תתיישן – אלא אם תוגש עד לאותו מועד תביעה לבית משפט. חשוב לציין שהתכתבות ומשא ומתן עם חברת הביטוח אינה עוצרת את מירוץ ההתיישנות, אלא רק הגשת תביעה לבית המשפט.

תקופת ההתיישנות של 3 שנים קבועה בחוק חוזה הביטוח, בחריג אחד: נקבע כי אם "היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח".
הכוונה היא שבעניין תביעה בגין נכות צמיתה, את 3 השנים יש למנות מהמועד שבו התגבשה סופית הנכות הצמיתה ולא ממועד התאונה. בכל מקרה ועל מנת למנוע טענת התיישנות מצד חברת הביטוח, יש לבדוק עניין זה ולהיוועץ עם עורך דין מוקדם ככל האפשר.

מה גובה שכר הטרחה של עורך הדין?

שכר הטרחה נקבע בכל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו. על פי רוב, אנו נוהגים לסכם על שכר טרחה לפי אחוזים מתוך הפיצוי הסופי בתיק (לא כולל ערעור ולא כולל הוצאות, אם ישנן).