פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף ביטוח ציבורי, הפועל לפי חוק, תקנות וכללים.

ישנן מחלקות ביטוח שונות, לכל אחת כללים משלה לגבי הזכאות: נכות, נפגעי עבודה, לידה ואימהות, אבטלה וכו'.

במשרד עו"ד רסיוק אנו עוסקים בענייני פגיעות גוף: תאונות ומחלות. לפיכך אנו מטפלים בעיקר בנפגעי עבודה, נכות כללית כולל ילד נכה, נפגעי איבה וגמלת ניידות.

מה עושים כשנזקקים למוסד לביטוח לאומי, במה עוזר עו"ד?

בניגוד לחברות למימוש זכויות רפואיות שאינן מעניקות ייעוץ משפטי, עורך הדין מוסמך לייעץ מהו ההליך המתאים במוסד לביטוח לאומי, ולאיזה מחלקה יש לפנות. עורך הדין רשאי לייצג נפגע בפני ועדה רפואית, והוא אף עשוי לייצג את הנפגע בתביעה בבית הדין לעבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי. החברות למימוש זכויות רפואיות אינן מורשות להעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי.

בכל תיק בו אנו מטפלים, אנו בוחנים את החומר ומחליטים בשיתוף עם הלקוח, מהי דרך הפעולה המתאימה ביותר למקרה הספציפי שלו. במידת הצורך, אנו מפנים את הנפגע לקבלת חוות דעת רפואיות לצורך תמיכה בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי, ומסייעים במילוי הטפסים בדרך הנכונה על מנת להימנע מטעויות שעלולות לעלות ביוקר.

הליכים נפוצים בהם אנו מטפלים

הכרה בתאונת עבודה כולל תביעה לבית הדין לעבודה, לרבות במקרים של מיקרוטראומה, התקפי לב, ארוע מוחי (ראה הרחבה בפירוט על תאונות עבודה).

ועדות רפואיות לנפגעי עבודה

ועדות רפואיות במסגרת נכות כללית וילד נכה

גמלת ניידות, פולו, גזזת

מה הפרוצדורה במקרה של תאונת עבודה / מחלת מקצוע?

קבלת אישור מהמעביד (טופס בל-250 במקרה של שכיר) ותעודות רפואיות לנפגע/ת בעבודה מקופת החולים

פנייה באמצעות טופס מתאים (בל-211) למוסד לביטוח לאומי בצרוף החומר הרלוונטי

לאחר קבלת הכרה – תביעה לקביעת דרגת נכות (ועדה רפואית) לרבות פנייה לקבלת חוות דעת רפואית פרטית וייצוג בועדה הרפואית במקרה הצורך

על החלטת הועדה ניתן להגיש ערר ולהופיע בפני ועדה לעררים

על החלטת הועדה לעררים ניתן לערער בעניינים משפטיים לבית הדין האזורי לעבודה

גם במקרה של דחיית התביעה להכרה בתאונה/במחלת מקצוע ניתן לפנות לבית הדין האזורי לעבודה. הליך זה נקרא "תובענה" ולא ערעור.

על החלטות בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

שאלות נפוצות

  • האם כדאי בכל תאונת עבודה לפנות לעורך דין?

אם אין מדובר בתאונה פעוטה, אז כן. עורך הדין יכול לסייע ולהגדיל את הסיכוי להכרה בתאונה ו/או לקבלת הנכות המגיעה.

  • האם יש צורך בייצוג של עורך דין בועדה הרפואית ?

אנו בוחנים כל תיק ובהתאם מייעצים האם כדאי לגשת לועדה עם ייצוג משפטי של עורך דין.

  • מה שכר הטירחה של עורך הדין? 

גם כאן העניין נבחן בהתאם לנסיבות. אנו משתדלים לעבוד לפי אחוזים מתוך הפיצוי הסופי, אך יש גם יוצאים מן הכלל.