פיצויים ממשרד הבטחון

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) קובע את הזכויות בנוגע לנכי צה"ל.

האחראי על יישום החוק במשרד הביטחון (אגף השיקום) הינו קצין התגמולים.

השלב הראשון הינו שלב ההכרה בזכות – עקב חבלה או מחלה.

ככלל, יש צורך להוכיח כי הנכות ארעה בעת השירות ועקב השירות.

ישנה אפשרות לתבוע במקביל לפי חוקים אחרים, כגון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או פקודת הנזיקין, אך בשלב מסוים על הנפגע לבחור ממי הוא מבקש לקבל את זכויותיו, שכן לא ניתן לקבל כפל זכויות.

כיצד להגיש תביעה להכרה בזכות?

על מנת להבין מראש האם צפויים קשיים בהכרה וכיצד להיערך לקראתם, מומלץ כבר לפני הגשת הטפסים להתייעץ עם עורך דין. עורך דין המנוסה בתביעות מול משרד הביטחון יוכל לתת עצות מעשיות ולהדריך בעת מילוי הטפסים על מנת להגדיל את הסיכוי להכרה של משרד הביטחון בחבלה או במחלה.

מה לעשות אם קצין התגמולים דחה את התביעה להכרה?

במקרה כזה, יש לנפגע זכות לערער על החלטתו לבית משפט השלום.
בשלב הערעור הייצוג על ידי עורך דין הוא כבר חיוני, הואיל וההליכים כנגד משרד הביטחון הינם מורכבים ודורשים הוכחה, לרוב הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי.

כיצד נקבע גובה התגמול שאקבל?

לאחר ההכרה, השלב הבא הינו קביעת דרגת הנכות על ידי ועדה רפואית. על החלטת הועדה ניתן לערער לועדה רפואית עליונה לערעורים. לאחר מכן ניתן גם להגיש ערעור לבית המשפט במידה שנפלה טעות משפטית בהליכי הועדה.

בעיקרון, נכות של 0%-9% אינה מזכה בתגמול כספי. נכות של 19% – 10% מזכה במענק כספי חד פעמי. נכות של 20% ומעלה מזכה את הנפגע בקצבה חודשית וכן בזכויות נוספות מעבר לכך (זכאות לטיפולים רפואיים, הנחות שונות ועוד).

 

שאלות נפוצות

  • האם כדאי בכל מקרה לפנות לעורך דין, ומתי?

עקרונית מומלץ כבר לפני הגשת הטפסים להתייעץ עם עורך דין על מנת להימנע מבעיות וכדי להגדיל את הסיכוי להכרה של משרד הביטחון בחבלה או במחלה. עורכי דין המתמחים בתביעות אלו ידעו לתת עצות מעשיות כבר בשלב מילוי הטפסים על מנת להימנע ככל האפשר מאי דיוקים שיכולים ליצור בעיות בהמשך.

חשוב להדגיש, שבמידה וקצין התגמולים דחה את התביעה להכרה  יהא זה חסר אחריות שלא לפנות לעורך דין לבחינת המשך ההליכים בבית המשפט. מדובר בדרך כלל בהליכים מורכבים אשר ייצוג על ידי עורך דין הינו חיוני בהם.

 

  • האם יש צורך בייצוג של עורך דין בוועדה הרפואית ?

אנו בוחנים כל תיק ובהתאם מייעצים האם כדאי לגשת לוועדה עם ייצוג משפטי של עורך דין.

 

  • מה שכר הטרחה של עורך הדין?

גם כאן העניין נבחן בהתאם לנסיבות. אנו משתדלים לעבוד לפי אחוזים מתוך הפיצוי הסופי, למעט במקרים חריגים.